Showing all 9 results

  • Abenaki duo canoe €3200
  • Abenaki river canoe €3400
  • Atikamekw single person canoe €2800
  • Chum solo tripping canoe €2800
  • Emiel’s Special freestyle canoe €2400
  • Malecite all-round canoe €3600
  • Pal recreational canoe €3400
  • Passamaquoddy trekking canoe €3800
  • Prospector Canoe €3600