Bonsai&Co bvba verstrekt garantie op de kano’s en peddels van Freeranger Canoe. Dat geldt voor defecten in materiaal en makelij, voor de normale levensduur en behoudens de normale slijtage. Bonsai&Co bvba repareert naar eigen inzicht rompen of onderdelen indien er toch defecten in materiaal en makelij optreden. De klant is verantwoordelijk voor de transportkosten van en naar het Freeranger Canoe atelier in Olmen, België.

Deze garantie dekt geen normale slijtage, schade als gevolg van misbruik, aanpassingen en ongeautoriseerde reparaties aan de kano. Ook niet gedekt zijn schade als gevolg van het rijden met losse spanriemen. Kano’s die van de auto zijn gevlogen. Uitlenen aan “beste vrienden” en incidenten met kano’s die van de auto hadden moeten worden gehaald alvorens de garage binnen te rijden. Peddels gebruikt als schop, tentpaal of breekijzer worden ook niet gedekt.

Een kopie van de originele factuur is noodzakelijk voor alle garantieclaims. Op alle aankopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.